Poniedziałek, 15 lipca 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie 06.11.2020

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 5 listopada 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Organizacja zajęć w Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej
  I stopnia w Śremie od dnia 9 do 29 listopada 2020 roku
  na podstawie w/w rozporządzenia:
 2. Zajęcia zbiorowe wszystkich klas odbywają się
  z wykorzystaniem techniki kształcenia na odległość
  według ustalonego planu za pomocą platformy Microsoft Teams.
 3. W klasach I-III cyklu 6-letniego, mając na względzie wiek tychże uczniów oraz zalecenia szczególnej kontroli ze strony nauczyciela, zajęcia indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie w wymiarze jednej lekcji w tygodniu
  z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  Zajęcia te będą ustalone indywidualnie z nauczycielem.
 4. Zajęcia klasy perkusji wszystkich roczników ze względu
  na specyficzne i szerokie instrumentarium oraz brak możliwości wypożyczenia wszystkim uczniom odpowiednich instrumentów będą odbywać się w trybie stacjonarnym
  z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. W klasach IV-VI cyklu 6-letniego oraz I-IV cyklu 4-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nauczyciel instrumentu głównego może przeprowadzić konsultacje na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Decyzję o takich konsultacjach podejmuję nauczyciel instrumentu głównego za zgodą dyrekcji Szkoły.
 6. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy.
 7. Wszyscy nauczyciele podczas zajęć mają obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic. Wszystkie zajęcia prowadzą z klas na terenie Szkoły.
 8. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie to lekcje instrumentu głównego ustala indywidualnie.
 9. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych, także terenu na zewnątrz
  obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
 10. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie
 11. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej.

dyr. Krzysztof Myler

Zamieszczono: 8 listopada 2020 r.


Nauczanie zdalne od 26.10.2020

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
Decyzją rządu polskiego od poniedziałku 26 października uczniowie klasa 1-3 SP będą realizowały naukę stacjonarnie, natomiast wszystkie klasy 4 – 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz uczniowie LICEUM będą realizowały naukę zdalnie, poprzez pracę na platformie Microsoft Teams w następujący sposób:

 • Uczniowie i nauczyciele logują się do aplikacji Microsoft Teams loginami i hasłami podanymi w https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatsremski w zakładce (nowość uczeń à dostęp office 365). Nie ma możliwości zalogowania się innymi kontami niż te podane w UONET.

  UWAGA: Login podawane przez dziennik są niepełne. Login musi się kończyć na kcek.pl, czyli np. jeżeli dziennik podaje jnowak@, to poprawnym loginem jest jnowak@kcek.pl
 • Wszystkie lekcje z planu zajęć prowadzone w formie spotkania online na Microsoft Teams przy czym nauczyciel będzie mógł zdecydować jaki czas będzie trwało spotkanie tzn. może być skrócone do np. 30 minut. Z Microsoft Teams można korzystać przez przeglądarkę (http://login.microsoftonline.com/) lub pobrać aplikację https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
  Polecamy korzystanie z aplikacji w wersji na komputer lub mobilnej.

  Podczas pierwszego logowania konieczna będzie zmiana hasła oraz podanie dodatkowego adresu e-mail LUB numeru telefonu. Dane te umożliwią w razie potrzeby samodzielne odzyskanie hasła w przyszłości.

  Po zalogowaniu do MS Teams uczniowie będą widzieli zespoły, podzielone wg. przedmiotów. Po wejściu w dany zespół, uczniowie mogą dołączyć do spotkania utworzonego przez nauczyciela.
 • Nauczanie zdalne będzie prowadzone ze szkoły (nauczyciele będą mogli skorzystać w razie potrzeby z własnego sprzętu komputerowego do transmisji online).
 • Sprawdzanie wiadomości uczniów będzie się odbywało w sposób zaproponowany przez nauczyciela, jednakże najważniejsza do tego celu będzie platforma „szkolna liga zadaniowa” https://slz.kcek.pl/login/index.php
  Loginy i hasła do SLZ są dostępne po zalogowaniu do systemu i.kcek (https://i.kcek.pl), na stronie głównej.
 • Język angielski dodatkowy będzie realizowany zgodnie z planem, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1 – 3 SP również będą realizowane zgodnie z planem.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 24 października 2020 r.


Funkcjonowanie Biblioteki szkolnej

Regulacje funkcjonowania Biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie

Zamieszczono: 14 września 2020 r.


Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 11.09.2020

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,
Od najbliższego poniedziałku 14 września br. wprowadzamy następujące zmiany w procedurach bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią:

 1. Uczniowie i nauczyciele w czasie międzylekcyjnym będą w częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, klatki schodowe, szatnia, hol szkoły, łączniki, toalety itp. będą mieli obowiązek zasłaniania UST i NOSA (maseczka lub przyłbica). Obowiązek nie obowiązuje podczas przebywania w salach lekcyjnych oraz podczas przebywania na dworze. Uczniowie przynoszą własne maseczki.
 2. Rodzice uczniów proszeni są NIE WCHODZIĆ do budynku szkoły. Rano podprowadzają uczniów pod wejście, natomiast w celu odebrania dziecka ze szkoły, zgłaszają ten fakt w RECEPCJI SZKOŁY (obowiązuje dzwonek przy drzwiach).

Ponadto przypominamy, że uczniowie z jakimikolwiek objawami choroby (kaszel, katar, gorączka itp.) mają POZOSTAWAĆ W DOMU.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Zamieszczono: 11 września 2020 r.


Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 01.09.2020

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
Dyrekcja Szkoły zmodyfikowała procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole wprowadzając następujące rozwiązania:

 1. Wszystkim uczniom od klasy czwartej szkoły podstawowej zalecamy noszenie maseczek podczas przerw międzylekcyjnych spędzanych na korytarzach szkolnych, jak również podczas przechodzenia na klatkach schodowych, w szatni, jadalni, oczekiwania na zajęcia dodatkowe itd.
 2. Godziny spożywania obiadów dla poszczególnych klas:
  • klasa 1A oraz 1B SP - 11.10 - 11.35
  • klasa 2A oraz 2B SP - 11.35 - 12.00
  • klasa 3A oraz 3B SP - 12.00 - 12.20
  • klasy 4-6 oraz 7a SP - 12.20 - 12.45
  • klasy 7-8 SP oraz LO - 13.30 - 13.50
   (Uczniowie z innych klas w tym czasie nie przebywają w Jadalni)
 3. Harmonogram możliwości korzystania z Jadalni Betania:
  • klasy z korytarza pierwszego (4-6 oraz 7a SP) mogą przebywać w Betanii podczas przerw:
   • godz. 9.35 - 9.55
   • godz. 12.20 - 12.45 (przerwa obiadowa)
  • Pozostałe klasy (7b - 3aLO) mogą przebywać w Betanii podczas przerw:
   • godz. 10.35 - 10.45;
   • godz. 11.30-11.35 ;
   • godz. 13:30 - 13:50;

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Zamieszczono: 1 września 2020 r.


Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole

Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo proszę o zapoznanie się PROCEDURĄ BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie oraz na ewentualność wprowadzenia NAUKI ZDALNEJ W SZKOLE w czasie epidemii COVID-19. Wszyscy rodzice są zobowiązani do oddania do 4 września br. „Oświadczenia rodzica COVID-19”.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Oświadczenie rodzica COVID-19

Komunikat dyrektora o braku sprzętu COVID-19

Wytyczne dla szkół i placówek - wrzesień 2020

GIS - Wytyczne dla szkół i placówek - wrzesień 2020

Grafiki informacyjne

Zamieszczono: 27 sierpnia 2020 r.

Wsparcie i współpraca