Poniedziałek, 15 lipca 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Szkolna Liga Zadaniowa

Szkolna Liga Zadaniowa (SLZ), która została stworzona dla wszystkich uczniów klas:
- IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
- I-III GIMNAZJUM oraz
- I-III LICEUM,
ma na celu:
- wzbogacenie procesu dydaktycznego podczas pracy z UCZNIAMI SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYMI,
- popularyzowanie i pogłębianie wiedzy humanistyczno-językowej oraz matematyczno-przyrodniczej wśród uczniów,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień,
- motywowanie do systematycznej pracy,
- promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,
- promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień,
- stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia,
- popularyzacja języka ojczystego,
- przygotowanie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, matury
- pobudzanie do rywalizacji

Szkolna Liga Zadaniowa jest organizowana i przeprowadzana w całości na platformie edukacyjnej:

Pomysłodawcami i administratorami serwisu w szkołach należących do Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury są: Kacper Knyspel (kacper.knyspel@kcek.pl) oraz Marcin Włodarczak (marcin.wlodarczak@kcek.pl)

Zadania umieszczane na platformie edukacyjnej są zadaniami dodatkowymi (nadobowiązkowymi). Przystąpić do SLZ można dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.

Uczeń logując się na platformę może rozwiązywać zadania z dowolnej liczby przedmiotów.

Logowanie uczniów do platformy następuje przez wpisanie przez ucznia NAZWY UŻYTKOWNIKA czyli LOGINU Z IDZIENNIKA oraz HASŁA czyli NUMERU PESEL UCZNIA. Hasło można zmienić po zalogowaniu.

Nagrody i wyróżnienia:
- Zwycięzcy szkolnej ligi zadaniowej z każdych z grup otrzymają cząstkowe oceny celujące z poszczególnych przedmiotów (w których brali udział), dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
- Uczniowie, którzy zajęli miejsca drugie i trzecie miejsca otrzymają cząstkowe oceny celujące z poszczególnych przedmiotów (w których brali udział) oraz dyplomy.
- Nauczyciele mogą również dodatkowo nagrodzić rozwiązujących kolejne serie zadań, np. plusami za aktywność.

Zapraszamy do udziału
w Szkolnej Lidze Zadaniowej

Zamieszczono: 2 stycznia 2014 r.

Regulamin SLZ

Przejdź do SLZ.

Wsparcie i współpraca