Piątek, 23 lutego 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Szkoła Muzyczna >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Płatności

Wysokość czesnego za kształcenie w Katolickiej Niepublicznej Szkole Muzycznej l st. w Śremie od 01 października w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:
I uczeń 330 zł
II uczeń (z rodziny) 280 zł
II uczeń (z rodziny) 230 zł

Numer konta bankowego dla płatności za naukę w Katolickiej Niepublicznej Szkole Muzycznej I st.

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie

Bank SBL w Śremie

Rachunek nr 28 9084 0003 2102 0002 2608 0006

tytułem:

czesne za miesiąc ….. imię i nazwisko dziecka

Zgodnie z art. 2 § 8 Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, wpłaty tytułem czesnego winny być uiszczane do 15 dnia każdego miesiąca /z góry/ od września do czerwca włącznie.

Wsparcie i współpraca