Piątek, 23 lutego 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Skoła Podstawowa >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Rekrutacja 2020/2021

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KATOLICKIEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŚREMIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Od 2 do 24 marca 2020 roku przeprowadzana będzie elektroniczna rekrutacja do klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem.

Rekrutacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej
https://nabor.pcss.pl/srem

Informacje wstępne:

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 • w wieku 7 lat (urodzone w roku 2013), które podlegają obowiązkowi szkolnemu;
 • w wieku 6 lat (urodzone w roku 2014) zgodnie z wolą rodziców, pod warunkiem korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiadające opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji kandydatów w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie:

 • w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
 • ocena ogólnych umiejętności na poziomie wieku rozwojowego oraz ocena dojrzałości społecznej i emocjonalnej – 20 pkt,
 • zaangażowanie w działalność duszpasterską swojej parafii – 10 pkt
 • obowiązek przedszkolny był realizowany w Niepublicznym Przedszkolu im. bł. E. Bojanowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 50 pkt

WYMAGANE DOKUMENTY 

 1. Wniosek można pobrać i wypełnić na stronie: (odnośnik do strony PCSS).
 2. Dodatkowa dokumentacja określona przez dyrekcję szkoły, którą można pobrać ze strony: kcek.pl/pobierz/rekrutacja-sp-dokumenty-2020-2021
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia (ksero),
 4. Trzy zdjęcia legitymacyjne,
 5. Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Data

Etap rekrutacji/czynności rodzica

od

do

 Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych

2 marca

od godz. 7:00

24 marca

do godz. 15:00

Złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów)

w szkole pierwszego wyboru.

Rejestracja w systemie:

- wniosku - w przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu.

 

24 marca (wtorek)

(godz. 17.00 -18.00)

Przeprowadzenie spotkania z kandydatami w celu oceny ogólnych umiejętności na poziomie wieku rozwojowego oraz oceny dojrzałości społecznej i emocjonalnej dziecka - spotkania w klasach z nauczycielami.

W tym samym czasie odbędzie się rozmowa rekrutacyjna (sala koncertowa szkoły muzycznej) z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

25-26 marca

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

 

27 marca

godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

30 marca

od godz. 7:00

31 marca

do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane – dostarczenie do sekretariatu kwestionariusza i wniosku.

1 kwietnia

godz. 12:00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 8 czerwca

do 15 czerwca

Na wolne miejsca w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN mogą za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji sprawdzić wyniki rekrutacji.

WAŻNE! 
Przy rekrutacji do szkoły nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki. Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru. W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego:

 1. Proszę otworzyć stronę https://www.nabor.pcss.pl/srem (strona www zostanie uruchomiona od dnia 2 marca 2020 r.),
 2. Przejść do ikony „Szkoła Podstawowa”,
 3. Z górnego menu proszę wybrać opcję „Wypełnij podanie”,
 4. Na następnej stronie proszę wybrać opcję „Wypełnij podanie”,
 5. Wypełnić po kolei pola formularza*
 6. W kolejnym kroku na zakładce „Zakończ” proszę kliknąć na przycisk „Zapisz”,
 7. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik „Pobierz podanie”,
 8. Wypełniony formularz proszę wydrukować, własnoręcznie podpisać przez obydwu rodziców, dołączyć do formularza stosowne dokumenty,
 9. Podpisany formularz wraz z załącznikami proszę dostarczyć TYLKO do szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
 10. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu/oddziale przedszkolnym.


Co to jest talent?


Relacja z Drzwi otwartych


Rekrutacja SP

Wsparcie i współpraca