Piątek, 23 lutego 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Przedszkole >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Nauczyciele i pracownicy

Przedszkole zatrudnia nauczycieli, którzy ukończyli uczelnie pedagogiczne i posiadają rekomendacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciele biorą udział w licznych kursach podnoszących kwalifikacje, doskonalających oraz warsztatów metodycznych. Panie lubią pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Naszym zadaniem jest znalezienie drogi do każdego dziecka, pobudzenie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. Stosowane są twórcze i nowoczesne metody nauczania. Wychowawczynie otaczają troskliwą opieką każdego ze swych wychowanków i dbają o utrzymanie dobrego kontaktu z rodzicami dzieci. Jako nadrzędny cel stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka.

Wsparcie i współpraca