Piątek, 23 lutego 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Przedszkole >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Organizacja dnia

Ramowy rozkład dnia

6.30 - 7.30

Gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela.

Zajęcia wspierające indywidualny rozwój dzieci - zabawy integracyjne.

Ćwiczenia poranne - oddechowe.

7.30 - 8.00

Czynności higieniczne.

Przygotowanie do śniadania.

Modlitwa przed i po posiłku.

8.00 - 8.30

Śniadanie

8.30 - 11.00

Modlitwa na rozpoczęcie dnia.

Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela oraz przez dzieci z zakresu rozwijania mowy i myślenia, wrażliwości estetycznej, sprawności fizycznej i manualnej.

Praca zespołowa i indywidualna w rozwiązywaniu zadań i problemów edukacji przedszkolnej.

Nauczanie i wychowanie wg programu wyd. WSiP "Od przedszkolaka do pierwszaka" i programu według koncepcji Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Zabawy w ogródku przedszkolnym.

11.00 - 11.30

Czynności higieniczne.

Przygotowanie do obiadu.

Modlitwa przed i po posiłku.

11.30 - 12.00

Obiad

Modlitwa "Anioł Pański"

12.00 - 13.30

Zabawy spontaniczne dzieci z wykorzystaniem kącików zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe.

13.30 - 13.45

Czynności higieniczne.

Przygotowanie do podwieczorku.

13.45

Podwieczorek

14.00 - 16.30

Zabawy dowolne i organizowane.

Rozchodzenie się dzieci.

Zamieszczono: 31 sierpnia 2015 r.

Wsparcie i współpraca