Poniedziałek, 15 lipca 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

KCEK > Świetlica szkolna >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Konkursy

Konkurs Biblioteki i Świetlicy szkolnej „Jesień na A3 – pejzaż ekologiczny”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Promowanie zachowań ekologicznych

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III SP.
 2. Uczniowie klas I – III SP do konkursu zgłaszają prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy szkolnej przedstawiające pejzaż jesienny wykonane w następującej technice: kolaż (techniki mieszane, płaskie), materiały: szary papier, sznurek, gazety, liście.
 3. Format prac: A3.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 6. Ostateczny termin składania prac to 31.10.2019 r.
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w holu Szkoły .

Organizatorzy: Świetlica i Biblioteka Szkolna.

Zamieszczono: 24 września 2019 r.


Konkurs Zimowe dokarmianie ptaków

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym świetlicy szkolnej „Zimowe dokarmianie ptaków”.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 • wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania oraz indywidualnego podejścia do tematu,
 • zachęcanie dzieci do działań twórczych,
 • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
 • wdrażanie do samodzielności.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej za pomocą wyznaczonych materiałów plastycznych, dostępnych w świetlicy. Pracę należy wykonać w świetlicy szkolnej, w dniach: klasa I i II – 8.03., klasa III – 7.03., klasa IV – 6.03. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy!

Zamieszczono: 11 lutego 2018 r.


Konkurs „Mój ulubiony bohater baśniowy”

Szanowni Państwo,
Konkurs został rozwiązany, wyniki ogłoszone. Wybraliśmy pracę Alicji Szymańskiej, Julii Stachowskiej i Otylii Giernackiej do reprezentowania naszej szkoły. Niestety nasi mali artyści nie zakwalifikowali się do „czołówki”. Cieszę się, że pokazaliśmy się z naszymi pracami i dzieci poświęciły czas na opracowanie własnych pomysłów. Mam nadzieję, że weźmiemy udział w kolejnych pozaszkolnych konkursach. Na pytanie czy warto, odpowiadam: warto, warto podsycać małą iskierkę pomysłowości, która jest w naszych dzieciach.

Pozdrawiam
Małgorzata Dworczak

Zamieszczono: 14 stycznia 2018 r.


Konkurs „Mój ulubiony bohater baśniowy”

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie,
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym nawiązującym do tematu „Mój ulubiony bohater baśniowy”. Konkurs polega na przygotowaniu w domu pracy plastycznej dowolną metodą na arkuszu papieru formatu A3. Prace konkursowe będą wyłonione w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VII. Każdą pracę należy opisać na odwrocie czytelną metryczką z imieniem, nazwiskiem uczestnika, klasę, nazwę szkoły, miejscowość oraz tytuł baśni i w miarę możliwości jej autora. Prace będziemy zbierać do 24 listopada. Następnie ze wszystkich złożonych prac, jury szkolne wybierze cztery prace (po dwie w każdej kategorii wiekowej), zgodnie z wytycznymi organizatora. Wybrane prace muszą dotrzeć do 30 listopada do organizatora. Wszystkie szczegóły na tablicy ogłoszeń świetlicy (hol główny) oraz u Pani Małgorzaty Dworczak (nauczyciel świetlicy :)).

Ważne
Proszę o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie, widzimy, że nasze dzieci mają ogromny potencjał i byłoby wielką startą gdybyśmy nie spróbowali pokazać się w konkursie ogólnopolskim. Niech dzieci wykorzystają czas w domu i zamiast brać czynny udział w weekendowych porządkach w domu, niech go wyjątkowo spędzą na przygotowaniu pracy konkursowej (i tak będą musiały posprzątać po sobie).

Czekamy!!!

Zamieszczono: 29 października 2017 r.


Konkurs plastyczny „Jesienne ludki”

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej - „ludzika jesiennego” za pomocą wyznaczonych materiałów plastycznych, dostępnych w świetlicy: liści, kasztanów, orzechów, szyszek, papierów kolorowych, materiałów, filcu, kredek, masy solnej.


Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 • wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania oraz indywidualnego podejścia do tematu,
 • zachęcanie dzieci do działań twórczych,
 • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
 • wdrażanie do samodzielności.

Pracę należy wykonać w świetlicy szkolnej, w dniach: klasa I i II - 19.10., klasa III - 18.10., klasa IV - 17.10.
Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy!

Zamieszczono: 5 października 2017 r.


Rok szkolny 2016/2017

"Najpiękniejsza palma" – konkurs organizowany przez Świetlicę szkolną

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z klas I-IV szkół podstawowych, uczęszczających do świetlicy szkolnej. Głównym tematem konkursu jest wykonanie najładniejszej palmy.

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych oraz twórczego działania na miarę możliwości i umiejętności uczniów,
 • rozwój zainteresowań i rozwijanie kreatywności dzieci,
 • umożliwienie osiągnięcia sukcesu,
 • doskonalenie sprawności manualnych.

Warunki uczestnictwa:

Palmę uczniowie wykonują samodzielnie, w świetlicy szkolnej, w wyznaczonych terminach. Materiały do wykonania palmy zapewnia świetlica szkolna.

Terminy:

Od 05.04.2017 do 07.04.2017 na 6 i 7 godzinie lekcyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Oceny wykonanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka wykonania pracy.
 • Nagrody zostaną przyznane za pierwsze miejsce w kategoriach: klasa I, klasa II, klasa III, klasa IV.

Zapraszamy!

Zamieszczono: 4 kwietnia 2017 r.


Konkurs plastyczny „Znamy polskie legendy”

Organizator:

 • Nauczyciele klas I – III SP: Małgorzata Skrzypek i Milena Glura oraz świetlica szkolna.

Cele Konkursu:

 • wykazanie się znajomością polskich podań i legend,
 • zmotywowanie do czytania legend polskich,
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I - III SP i będzie trwał od 4 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy użyciu dowolnej techniki (min. farby, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz itp.).
 • Uczniowie pracę wykonują samodzielnie podczas zajęć edukacji plastycznej w szkole.
 • Nauczyciel wychowawca wybiera trzy najlepsze prace, z których w dalszym etapie konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.
 • Pracę należy opatrzyć tytułem, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.

Wyniki konkursu i nagrody:

 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wystawienie nagrodzonych prac na tablicy ogłoszeń w szkole. Dodatkowo informacja o laureatach i ich prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej kcek.pl.
 • Nagrody dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie i wręczone na szkolnym apelu.

Zamieszczono: 3 kwietnia 2016 r.


Konkursu plastyczny „To były świetne ferie...!!!”

Organizator:

 • Świetlica szkolna

Cele Konkursu:

 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I - III SP i trwa do 29.02.2016.
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne na formacie A4 przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (min. farby, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz itp.).
 • Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
 • Pracę należy czytelnie opisać i dostarczyć do świetlicy szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

Zamieszczono: 7 lutego 2016 r.


Konkurs „Anioły, aniołki, aniołeczki”

Kolorowe Anioły skrzydlate
prosto z nieba niosą nam dary,
bezszelestne i niewidzialne -
ale bez nich świat byłby szary...

Cele konkursu:
• Wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
• Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
• Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
• Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III SP oraz klasy IV-VI SP.
2. Uczniowie wykonują prace samodzielnie, dowolną techniką, płaskie bądź przestrzenne, przedstawiające anioła.
3. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
4. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
• estetyką wykonania,
• oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
• samodzielnością wykonania.
5. Ostateczny termin składania prac to 18.12.2015 r.

Organizator: Świetlica Szkolna.

Aniołki

Zamieszczono: 8 grudnia 2015 r.


Konkurs Biblioteki i Świetlicy szkolnej
„Boże Narodzenie – świąteczna kolorowanka”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i językowych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane podczas zajęć w Świetlicy szkolnej (w wyznaczonych przez opiekunów dniach) w technice: rysunek.
 3. Format prac - książeczek A5, kartek 6 (stron 12, rysunki związane z Bożym Narodzeniem nadające się do korowania umieszczamy na 10 stronach za wyjątkiem okładki, która zostanie zaprojektowana jako rysunek barwny – nie do kolorowania).
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Prace plastyczne uczniów klas II, III powinny być wzbogacone o część „językową”. Na tylnej okładce powinny zostać zapisane ręcznie, pismem bardzo starannym z zachowaniem zasad ortografii 4 przysłowia dotyczące Świąt Bożego Narodzenia. Materiały w Bibliotece szkolnej.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
  • poprawnością ortograficzną, starannością zapisu.
 7. Ostateczny termin składania prac to 11.12.2015 r.
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

Zamieszczono: 1 grudnia 2015 r.


Konkurs „Jesień na A3 – pejzaż ekologiczny”

Cele:
• Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
• Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
• Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.
• Wdrażanie do samodzielności.
• Promowanie zachowań ekologicznych

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III SP.
 2. Uczniowie klas I – III SP do konkursu zgłaszają prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy szkolnej, przedstawiające pejzaż jesienny wykonane w następujących technice kolażu (techniki mieszane, płaskie), materiały: szary papier, gazety, liście.
 3. Format prac: A3.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • poprawnością językową,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 6. Ostateczny termin składania prac to 27.11.2015 r.
 7. Prace będą wykonywane w dniach 16 - 20 listopada w wyznaczonych godzinach podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

*Organizatorzy: Świetlica i Biblioteka Szkolna.

Zamieszczono: 9 listopada 2015 r.


Wyniki konkursu Jesienne cudaki

I miejsce
Franciszek Wiśniewski kl. II a

II miejsce
Aleksander Matuszak kl. II a

III miejsce
Antonina Krecka kl. I a

Wyróżnienia:
Aleksandra Jeziorska kl. I d
Henryk Młodzieniak kl. I b
Wiktoria Kapłon kl. III b

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom!
Wszystkie wykonane prace zaprezentowane są w holu głównym.

Zamieszczono: 28 października 2015 r.


Konkurs plastyczny Jesienne cudaki

Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z darów jesieni – warzyw, owoców, kasztanów, żołędzi, liści, jarzębiny –  przy pomocy  narzędzi i materiałów plastycznych tj. farba plakatowa, kawałki materiału, bibuła, papier kolorowy, koraliki, guziki itp.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 • wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania oraz indywidualnego podejścia do tematu,
 • czerpanie radości z procesu tworzenia,
 • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
 • zachęcanie dzieci do działań twórczych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • wdrażanie do samodzielności (oceniane będą prace wykonane samodzielnie bądź posiadające oznaki samodzielności).

Pracę należy dostarczyć  do świetlicy do dnia 20 października. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy

Jesienne cudaki

Zamieszczono: 23 września 2015 r.


Konkurs „Taka zakładkę chciałbym mieć - najpiękniejsza zakładka do książki”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Organizator: Biblioteka i Świetlica szkolna
Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy szkolnej
 3. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w następujących technikach:
  • rysunek,
  • kolaż (techniki mieszane, płaskie),
  • wydzieranka.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 6. Ostateczny termin składania prac to 9.10.2014 r. (p. Małgorzata Grzelczyk/Świetlica szkolna).
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.

Zamieszczono: 23 września 2015 r.


Szkolny Konkurs Plastyczny „Moja Kartka Wielkanocna”

Tematem konkursu jest własnoręcznie wykonana kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Celem konkursu jest

 • rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, 
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów; 
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • wdrażanie do samodzielności (oceniane będą prace wykonane samodzielnie bądź posiadające oznaki samodzielności)

Technika wykonania:
Technika wykonania prac jest dowolna ,format max A4.

Termin:
Do końca marca 2015r., do P. M. Grzelczyk (świetlica szkolna)

Zamieszczono: 8 marca 2015 r.


Konkurs na najpiękniejszy różaniec

Czekamy na pomysłowe i oryginalne różańce.
W konkursie może uczestniczyć każdy, kto tylko zechce i ma wspaniały pomysł oraz wykona samodzielnie różaniec. Na gotowe prace czekamy w Świetlicy szkolnej do końca października.
Różańce należy podpisać i zostawić u p. Małgosi Grzelczyk w sali nr 13.
Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy rozmiłowania się w modlitwie różańcowej, bo październik to miesiąc Różańca Świętego.

Serdecznie zapraszamy.

Zamieszczono: 8 października 2014 r.


„Taka zakładkę chciałbym mieć - najpiękniejsza zakładka do książki” - wyniki

Wyniki Zdjęcia

Zamieszczono: 1 października 2014 r.


Konkurs - „Taka zakładkę chciałbym mieć - najpiękniejsza zakładka do książki”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Organizator: Biblioteka i Świetlica szkolna

Regulamin:
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej.
2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy szkolnej
3. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w następujących technikach:

 • malarstwo (akwarele, farby plakatowe),
 • rysunek,
 • kolaż (techniki mieszane, płaskie),
 • wydzieranka.


4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • zgodnością z tematem,
 • estetyką wykonania,
 • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.

6. Ostateczny termin składania prac to 30.09.2014 r. (p. Małgorzata Grzelczyk/Świetlica szkolna).
7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.

Zamieszczono: 10 września 2014 r.


Moje bezpieczne wakacje - konkurs plastyczny

Celem konkursu jest:
a) popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa
b) uświadamianie dzieciom zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami
c) promocja bezpiecznych zachowań i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu

Konkurs trwa do dnia 18 czerwca 2014 roku. Prace przynosimy do sali nr 13, do. P. Małgorzaty Grzelczyk

Zasady Konkursu
1 Uczestnik w ramach konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną.
2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
3. Praca powinna przedstawiać „Moje Bezpieczne Wakacje 2014”
4. Praca może zostać wykonana dowolną techniką.
5. Pracę należy wykonać w formacie A4.

Zapraszamy

Zamieszczono: 27 maja 2014 r.


Moja ulubiona postać z polskiej bajki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki” (literatura dziecięca)

Regulamin konkursu:
- prace wykonują dzieci samodzielnie
- technika dowolna, format A4
- każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł i autora bajki, imię i nazwisko dziecka
- prace należy dostarczyć do 9 kwietnia 2014 roku do świetlicy szkolnej, sala nr 13 do p. M.Grzelczyk

Cele konkursu:
- propagowanie idei głośnego czytania dzieciom
- przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą
- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
- odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego

Najpiękniejsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zapraszamy!!!

Zamieszczono: 18 marca 2014 r.


Konkurs w Świetlicy

Świetlica szkolna ogłasza konkurs z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach do wyboru:
I - praca plastyczna
II - praca literacka

Przedstaw portret Babci lub Dziadka - technika pracy plastycznej - COLLAGE.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas SP.

Oceniając prace będziemy brać pod uwagę takie kryteria jak samodzielność wykonania, wykorzystanie techniki plastycznej, ogólne wrażenie artystyczne oraz poprawność językowa (praca literacka).

Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej do dnia 31.01.2014r. w  sali nr 13.
Czekają nagrody!!!

Serdecznie zapraszamy

Małgorzata Grzelczyk

Zamieszczono: 8 stycznia 2014 r.


Dzień Pluszowego Misia - konkurs plastyczny

Z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada na dzień 25 listopada, świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem "Mój Miś", którego bohaterem jest najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Ideą konkursu jest przybliżenie historii pluszowego misia, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych i umiejętności manualnych oraz kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów: estetyka, pomysł, technika oraz samodzielność wykonania pracy. Prace należy przynosić do p. Małgosi Grzelczyk do sali nr 13 do końca listopada.
Młodym artystom życzymy radości tworzenia!!

Zamieszczono: 14 listopada 2013 r.

Wsparcie i współpraca