Poniedziałek, 15 lipca 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Gimnazjum > Konkursy >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Konkursy wewnątrzszkolne

III Wakacyjny Konkurs Fotograficzny "Z książką w roli głównej"

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Promowanie kreatywności w myśleniu i działaniu.

Regulamin:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
 • Do konkursu można zgłosić 1, 2 lub 3 fotografie:
  • Kategoria I:
   • Fotografia zrobiona w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wybranej książki np. na afrykańskiej sawannie, przez która podróżowali Staś i Nel, w Warszawie, która była miastem bohaterów „Kamieni na szaniec ”, itp.
   • W opisie należy podać autora i tytuł książki oraz określić miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą książkę, która go zainspirowała lub inną.
  • Kategoria II:
   • Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu np. na szczycie Giewontu.
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
  • Kategoria III:
   • Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba, która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
 • Fotografie powinny mieć wymiary przynajmniej 5 Mpx, zalecane przynajmniej 8 Mpx.
 • Fotografie muszą dotyczyć tematu konkursu i być całkowicie zgodne z wymaganiami regulaminu.
 • Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa oraz zawierać informacje określone w innych punktach regulaminu.
 • Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 • Ostateczny termin składania prac to 30.09.2019 r. w formie elektronicznej: biblioteka@kcek.pl oraz jako zdjęcie wywołane (papier fotograficzny, 15x21 cm). p. Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 • Nagrody będą przyznawane w każdej z 3 kategorii, będą to karty SD, książki oraz dyplomy uczestnika.
 • Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

Zamieszczono: 12 czerwca 2019 r.


Konkurs „Pamiętaj o PI!”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby PI zapraszamy licealistów i gimnazjalistów do udziału w konkursie „Pamiętaj o PI!”. Zadanie konkursowe polega na uprzednim zapamiętaniu, a następnie wyrecytowaniu w czasie konkursu jak największej liczby cyfr w rozwinięciu dziesiętnym liczby PI. Każdy uczestnik ma jedną próbę, przy czym może w jej trakcie jeden raz poprosić o podpowiedź. Podpowiedziana cyfra nie jest zaliczana do wyniku. Pierwsza pomyłka kończy podejście.
Konkurs odbędzie się 14 marca 2019 r. Zgłoszenia do dnia 12 marca 2019 r. u p. Lucyny Piotrzkowskiej lub p. Marcina Włodarczaka.

Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc przewidziano atrakcyjne nagrody - kalkulatory naukowe! Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Dziękujemy!

Zamieszczono: 21 lutego 2019 r.


Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny „Drogi do niepodległości”

Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • wprowadzenie dzieci i młodzieży w wartości estetyczne,
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

Regulamin:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII, klas III Gimnazjum, klas I-III LO.
 2. Technika prac – dowolna, format A3.
 3. Każda praca powinna zawierać metryczkę umieszczoną z tyłu pracy: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa.
 4. Ostateczny termin składania prac plastycznych do 31.10.2018 r.
 5. Jury będzie oceniać:
  • walory plastyczne,
  • zgodność z tematem konkursu,
  • oryginalność i pomysłowość prac.
 6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas IV-VIII,
  • uczniowie klas III Gimnazjum,
  • uczniowie klas LO.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 9. Prace należy składać osobiście do sali nr 16 lub 24.
 10. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.
 11. Organizatorzy: p. Krystyna Kaczmarek, p. Małgorzata Skrzypek.

Serdecznie zapraszamy

Zamieszczono: 10 października 2018 r.


NIEPODLEGŁA „Lapbook jest dobry na wszystko” - konkurs plastyczno-historyczno-czytelniczy

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności twórczych.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 SP, 3 gim, 1-2 LO.
 3. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują lapbook przedstawiający polską drogę do niepodległości.
  (Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa, filmiki instruktażowe jak wykonać lapbook możemy znaleźć w Internecie).
 4. Prace należy przygotować wykorzystując materiały papiernicze, ale także materiały tekstylne i inne np. filc, wełnę, sznurek, korek itp. zgodnie z pomysłowością autora.
 5. Praca w formie zgodnej z zasadą budowy lapbooka: złożona na pół kartka kolorowego brystolu A 3 lub teczka typu manila (bliższe informacje w Bibliotece).
 6. Jury powołane przez organizatora oceniać, walory plastyczne i merytoryczne pracy(zgodność z tematem konkursu, bogactwo informacji)oryginalność pracy, pomysłowość.
 7. Prace powinny być zgodne z wymogami Regulaminu. (patrz m.in. pkt. 3 i 5).
 8. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 9. Ostateczny termin składania prac to 5.11.2018 r. w Bibliotece szkolnej.
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 11. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.

Zapraszam serdecznie
Iwona Tomaszewska
nauczyciel - bibliotekarz

Zamieszczono: 10 października 2018 r.


II Wakacyjny konkurs fotograficzny „Z książką w roli głównej”

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Promowanie kreatywności w myśleniu i działaniu.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
 2. Do konkursu można zgłosić 1, 2 lub 3 fotografie:
  • Kategoria I:
   • Fotografia zrobiona w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wybranej książki np. na afrykańskiej sawannie, przez która podróżowali Staś i Nel, w Warszawie, która była miastem bohaterów „Kamieni na szaniec ”, itp.
   • W opisie należy podać autora i tytuł książki oraz określić miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą książkę, która go zainspirowała lub inną.
  • Kategoria II:
   • Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu np. na szczycie Giewontu.
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
  • Kategoria III:
   • Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba, która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
 3. Fotografie powinny mieć wymiary przynajmniej 5 Mpx, zalecane przynajmniej 8 Mpx.
 4. Fotografie muszą dotyczyć tematu konkursu i być całkowicie zgodne z wymaganiami regulaminu.
 5. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa oraz zawierać informacje określone w innych punktach regulaminu.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 7. Ostateczny termin składania prac to 30.09.2018 r. w formie elektronicznej: biblioteka@kcek.pl oraz jako zdjęcie wywołane (papier fotograficzny, 15x21 cm). p. Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 8. Nagrody będą przyznawane w każdej z 3 kategorii, będą to karty SD, książki oraz dyplomy uczestnika.
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

Zamieszczono: 20 czerwca 2018 r.


Konkurs „Mistrz Frazeologii Polskiej” - „Czy to możliwe, aby biały kruk wyświadczył czarnej owcy niedźwiedzią przysługę?”

Organizator: Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie

Cele:

 • kształcenie sprawności i umiejętności językowych uczniów,
 • propagowanie kultury języka polskiego,
 • rozwijanie zainteresowania językiem polskim,
 • wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej,
 • integracja środowisk szkolnych

Zakres materiału:

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością frazeologizmów różnego pochodzenia, a także umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Typy zadań konkursowych:

I (etap szkolny)

 • łączenie związków frazeologicznych z ich znaczeniami,
 • podawanie znaczeń związków frazeologicznych,
 • znajdowanie związków frazeologicznych o takich samych lub podobnych znaczeniach,
 • układanie związków frazeologicznych z rozsypanek wyrazowych,
 • poprawianie błędnie użytych związków frazeologicznych,
 • układanie zdań ze związkami frazeologicznymi,

II (etap międzyszkolny)

 • powyższe oraz:
 • ustne podawanie znaczeń związków frazeologicznych,
 • gromadzenie związków frazeologicznych na zadany temat.
 • przygotowanie tekstu na zadany temat z wykorzystaniem związków frazeologicznych itp.
 • skojarzenie związków frazeologicznych z podaną ilustracją

Bibliografia:

 • słowniki frazeologiczne języka polskiego,
 • książki typu „księga przysłów”.
 • książki G. Kasdepke z serii „Co to znaczy…”

Zasady:

etap szkolny (marzec/kwiecień)

 • test z zadaniami zostanie przesłany do szkół przez organizatorów,
 • ten etap powinien wyłonić trzech przedstawicieli szkoły (uczniowie z największą ilością punktów po ocenie testu),
 • w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez np. dwóch uczniów „dogrywka” organizowana jest przez macierzystą szkołę, ewentualnie – decyzję podejmują nauczyciele poloniści,
 • zgłoszenie szkoły do konkursu do 27.04.2018 r.,

etap międzyszkolny – 11.05.2018 r., g.10.00

 • zapraszamy finalistów (reprezentacje szkół) wraz opiekunami (przewidziane napoje
  i drobny poczęstunek)
 • mail:iwona.tomaszewska@kcek.pl (temat wiadomości mailowej: „konkurs frazeologiczny”)lub telefonicznie: 883 911 626 (poniedziałek – piątek, 8.00 – 15.00).
 • koordynator konkursu: Iwona Tomaszewska

Zamieszczono: 22 kwietnia 2018 r.


Konkurs plastyczno - literacki „Niepoczytalni proponują”

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności twórczych.
 • Odkrywanie i promowanie talentów  literackich oraz plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 SP i 2 Gim .
 3. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują lapbook promujący ulubioną książkę lub serię książek.
  (Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni  funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa).
 4. Prace należy przygotować wykorzystując materiały papiernicze, ale także materiały tekstylne i inne np. filc, wełnę, sznurek, korek itp. zgodnie z pomysłowością autora.
 5. Praca w formie złożonej zgodnie z zasadą budowy lapbooka kartkąA 3 (bliższe informacje w Bibliotece)
 6. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory plastyczne i merytoryczne pracy(zgodność z tematem konkursu, bogactwo informacji)oryginalność pracy, pomysłowość.
 7. Prace powinny dotyczyćściśle  tematu konkursu i być zgodne  z wymogami Regulaminu. (patrz m.in. pkt. 3 i 5)
 8. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa
 9. Ostateczny termin składania prac to 20.04.2018 r. w Bibliotece szkolnej.
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 11. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.
 12. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Zapraszam serdecznie,
Iwona Tomaszewska,
nauczyciel - bibliotekarz

Zamieszczono: 13 marca 2018 r.


Wakacyjny konkurs fotograficzny „Z książką w roli głównej” - nagrody

31 października w Bibliotece szkolnej zostały wręczone nagrody w Wakacyjnym konkursie fotograficznym „Z książką w roli głównej”. Jak przystało na taki konkurs nagrody były „książkowe”. Zdobywcy I nagród w każdej z 3 kategorii (fotografia w miejscu akcji, fotografia w niezwykłym miejscu i fotografia z pomysłem) otrzymali dodatkowo karty pamięci Kingston micro SD 8 GB.

Gratulujemy i życzymy wielu wrażeń przy czytaniu nowych książek i fotografowaniu.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Zamieszczono: 1 listopada 2017 r.


Wakacyjny konkurs fotograficzny „Z książką w roli głównej” - wyniki

Celem Konkursu były: promocja czytelnictwa oraz kreatywności w myśleniu i działaniu. Konkurs skierowany był do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Do konkursu można było zgłosić 1 fotografię wykonaną w jednej wybranej kategorii.

Kategoria I:
Fotografia zrobiona w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wybranej książki np. na afrykańskiej sawannie, przez która podróżowali Staś i Nel, w Warszawie, która była miastem bohaterów „Kamieni na szaniec ”, itp.

Kategoria II:
Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu np. na szczycie Giewontu.

Kategoria III:
Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.

Wyniki

Kategoria I:

 • I miejsce: Adam Sieniawski, „Krzyżacy”

Kategoria II:

 • I miejsce: Grzegorz Pierzchalski, „Lofoty”
 • Wyróżnienie: Zofia Skotarczak, „Taki mały, taki duży…”

Kategoria III:

 • I miejsce: Zuzanna Tomczyk, „Książka marzeń”
 • II miejsce: Marianna Skotarczak, „Skandynawia to jest to” i Michał Majorczyk, „Nad morzem każdy czytać może”

Specjalne podziękowania dla p. Grzegorza Pierzchalskiego za przekazanie Bibliotece szkolnej fotografii z „Panem Tadeuszem” w roli głównej.

Zdjęcia

Zamieszczono: 27 października 2017 r.


Mini konkurs na Dzień Edukacji Narodowej rozstrzygnięty

W piątek 13.10.2017 r. w mini konkursie wzięło udział 16 uczniów ze szkoły podstawowej i 12 kl. 7 SP i gimnazjum. Należało prawidłowo wskazać, które tytuły książek można przypisać do danego nauczyciela. Nauczyciele określili, jakie książki czytali w dzieciństwie, młodości, czytają teraz. Nagrodę miał szansę otrzymać ten, kto wskazał najwięcej prawidłowych zestawień (przynajmniej 5), wszyscy uczestnicy „upominek pocieszenia”. Zadanie okazało się trudne, spośród uczestników klas 4-6, pięciu prawidłowych „trafień” nie miał nikt. Natomiast z klas starszych nagroda przypadnie w udziale Marcelinie Janiak i Julii Żyto z kl. 3a gim. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, na których czeka nagroda pocieszenia, a Marcelinie i Julii gratulujemy wygranej i zapraszamy po odbiór nagrody.

Do zobaczenia w Bibliotece!

Zamieszczono: 17 października 2017 r.


Mini konkurs na Dzień Edukacji Narodowej

Zapraszam chętnych uczniów do wzięcia udziału w mini konkursie. Zadanie będzie polegało na tym, żeby w piątek 13.10.2017 r. przyjść do Biblioteki szkolnej i prawidłowo wskazać, który tytuł książki można przypisać do danego nauczyciela. Nauczyciele określili, jakie książki czytali w dzieciństwie, młodości, czytają teraz. Ten, kto wskaże najwięcej prawidłowych zestawień (przynajmniej 5) otrzyma nagrodę książkową, wszyscy uczestnicy „upominek pocieszenia”.

 • Dla kl.4-6 SP:
  Magiczne drzewo. Olbrzym lub opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa, C. S. Lewis
 • Dla kl.7 SP i 2, 3 Gim.
  Posłańcy przymierza. Świątynia w niebezpieczeństwie, J. M. Touche
 • Dla kl.1-3 LO
  Chata, P. Young

Do zobaczenia w Bibliotece!

Zamieszczono: 10 października 2017 r.


Rok szkolny 2016/2017

Quiz wiedzy o bajkach braci Grimm

W ramach projektu eTwinning „Beliebte Märchen der Brüder Grimm“ zorganizowano w KCEK quiz wiedzy o bajkach braci Grimm. Chętni uczniowie gimnazjum i liceum rozwiązywali quiz, który przygotowała Pani Derya Çakar Akgün ze szkoły Bergama 14 Eylül Anadolu lisesi w Bergamie. Bergama to miasto w zachodniej Turcji, w prowincji Izmir. W quizie wzięło udział 10. uczniów.

Oto wyniki quizu:
I. miejsce: Monika Stempiniak; 27/27 pkt.
II. miejsce: Nadia Potocka, Krzysztof Bartecki, Maria Jarocha, Sylwia Szymańska, Maria Lecyk; 26/27 pkt.
III. miejsce: Jola Lester; 25/27 pkt.
IV. miejsce: Renata Chuchracka; 24/27 pkt.
V. miejsce: Zofia Skrzypczak, Zuzanna Pawłowska; 23/27 pkt.

Zamieszczono: 21 czerwca 2017 r.


Wakacyjny konkurs fotograficzny „Z książką w roli głównej”

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Promowanie kreatywności w myśleniu i działaniu.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkól Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
 2. Do konkursu można zgłosić 1 fotografię wykonaną w jednej wybranej kategorii.
  • Kategoria I:
   • Fotografia zrobiona w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wybranej książki np. na afrykańskiej sawannie, przez która podróżowali Staś i Nel, w Warszawie, która była miastem bohaterów „Kamieni na szaniec ”, itp.
   • W opisie należy podać autora i tytuł książki oraz określić miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione wraz z krótkim uzasadnieniem, jaki jest związek książki i miejsca, w którym zostało zrobione.
   • Na zdjęciu musi znajdować się osoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą książkę, która go zainspirowała lub inną.
  • Kategoria II:
   • Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu np. na szczycie Giewontu.
   • Na zdjęciu musi znajdować się osoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
  • Kategoria III:
   • Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.
   • Na zdjęciu musi znajdować się osoba, która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
 3. Fotografie powinny mieć wymiary przynajmniej 5 Mpx, zalecane przynajmniej 8 Mpx.
 4. Fotografia muszą dotyczyć tematu konkursu i być całkowicie zgodne z wymaganiami regulaminu.
 5. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa oraz zawierać informacje określone w innych punktach regulaminu.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 7. Ostateczny termin składania prac to 30.09.2017 r. w formie elektronicznej: biblioteka@kcek.pl oraz jako zdjęcie wywołane (papier fotograficzny, 15x21 cm). p. Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 8. Nagrody będą przyznawane w każdej z 3 kategorii, będą to karty SD, książki oraz dyplomy uczestnika.
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

Zamieszczono: 8 czerwca 2017 r.


Wyniki szkolnego konkursu językowo-plastycznego na własnoręcznie wykonaną kartkę wielkanocną z życzeniami w języku niemieckim

Chcielibyśmy ogłosić, że zwycięzcami szkolnego konkursu językowo-plastycznego na własnoręcznie wykonaną kartkę wielkanocną z życzeniami w języku niemieckim zostali:

 • I miejsce – Kacper Skrzypczak (IIIA Gim)
 • II miejsce – Klaudia Szymańska (IB Gim)
 • III miejsce – Maciej Skrzypczak (IIA Gim)

Wyróżnienie zdobyli:

 • Marta Jurga (IIIA KALO)
 • Monika Murawka (IA KALO)
 • Katarzyna Popek (IB Gim)
 • Maja Sąsiadek (IIIA KALO)
 • Kinga Drymel (IIIA KALO)

W konkursie wzięło udział 33 uczniów z gimnazjum i liceum. Wszystkie prace były kolorowe i pomysłowe, a jury w składzie mgr Kinga Żelazowska i mgr Katarzyna Stachowska-Mendyka miało trudny orzech do zgryzienia przy wyborze najlepszych prac. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy i życzymy szczęścia w kolejnych konkursach.

Zamieszczono: 15 maja 2017 r.


Konkurs dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców „Nauczyciele i Rodzice piszą, Uczniowie ilustrują”
Część II - prace plastyczne

Nauczyciele i rodzice, którzy wzięli udział w Konkursie napisali teksty prozą w dowolnej konwencji (realistycznej lub fantazy), który były zainspirowane zestawem kilku kreatywnych kart kamishibai zaproponowanym przez organizatora konkursu (karty przedstawiają ilustracje, które powinny zainspirować piszącego np. jeśli karta przedstawia rysunek wachlarza czy telefonu, bądź walizki, to należy ten przedmiot wprowadzić do opowiadania). Zestaw kart był zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników Konkursu. Należało wykorzystać przynajmniej 4 z 6 proponowanych obrazków. Poniżej zamieszczamy teksty opowiadań napisanych przez nauczycieli i rodziców. Ich autorami są nauczyciele: Agata Drymel, Marta Kowalska – Jankowiak, Andrzej Tomaszewski, Marcin Włodarczak, Kinga Żelazowska oraz rodzice: Agnieszka Szczepaniak i Piotr Szymanowski.

Jak widać rodzice i nauczyciele nie zawiedli, teraz przyszła kolej na Was, Drodzy Uczniowie. Bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w drugiej części Konkursu. Uczniowie wykonują ilustracje do wybranego tekstu literackiego opublikowanego na stronie internetowej Szkoły. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane:
- techniką - rysunek,
- kolorowe lub czarno – białe
-wymiary pracy: A4

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z treścią wybranego tekstu literackiego, walory plastyczne i oryginalność pracy. Prace powinny być opisane:
- imię, nazwisko, klasa
- tytuł i autor wybranego tekstu literackiego

Ostateczny termin składania prac to 15.05.2017 r. w Bibliotece szkolnej  Zarówno teksty opowiadań jak i ilustracje zostaną wydane w formie zbioru. Każdy ma okazję zostać ilustratorem książki!

Serdecznie zapraszam do udziału!

Opowiadania

Zamieszczono: 26 kwietnia 2017 r.


Wyniki szkolnego konkursu „W świecie baśni braci Grimm” 

Konkurs pięknego czytania w języku niemieckim
W dniu 06.04.2017 r. odbył się szkolny konkurs pięknego czytania w języku niemieckim. W konkursie wzięło udział 20. uczestników z gimnazjum i liceum. Uczniowie odczytali fragmenty baśni braci Grimm: „ Pani Zima”, „Muzykanci z Bremy” i „Titelitury”. Wystrój sali stanowiły prace uczniów zgłoszone na konkurs plastyczny, w którym należało wykonać ilustrację do ulubionej baśni braci Grimm. Po długich naradach jury w składzie mgr Agnieszka Michałowska i mgr Kinga Żelazowska podjęło decyzję o przyznaniu następujących miejsc:
1. miejsce: Pola Wojciechowska – IIA GIM i Matea Wojciechowska – IA GIM
2. miejsce: Nadia Potocka – IIIA GIM
3. miejsce: Olga Kwiecińska - IA KALO
wyróżnienie: Zofia Skrzypczak – IIIB GIM, Katarzyna Popek – IB GIM i Kinga Szaroszyk – IA KALO

Konkurs plastyczny
W dniu 03.04.2017 r. rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny „ W świecie baśni braci Grimm”. W konkursie wzięło udział czternaścioro uczestników z gimnazjum i liceum. Wszystkie prace były bardzo interesujące, a zastosowane techniki różnorodne. Po długich naradach jury w składzie mgr Katarzyna Stachowska-Mendyka i mgr Kinga Żelazowska podjęło decyzję o przyznaniu następujących miejsc:
1. miejsce: Magdalena Giersz – IIIB GIM i Monika Murawka – IA KALO
2. miejsce: Dorota Kaczmarek – IIIA KALO i Katarzyna Popek – IB GIM
3. miejsce: Zuzanna Dereszowska – IIIB GIM
wyróżnienie: Kacper Skrzypczak – IIIA GIM i Amelia Ciszak – IIB GIM

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy szczęścia w przyszłych konkursach.

Zamieszczono: 6 kwietnia 2017 r.


Konkurs TRAPPIST-1

Scienceinprogress.pl ogłasza konkurs TRAPPIST-1 skierowany do Uczniów gimnazjum. Konkurs składa się z dwóch części – literackiej oraz plastycznej. Uczestnik może wziąć udział w jednej z nich lub w obydwu.

Część literacka
W części literackiej uczestnicy piszą opowiadanie nt. swojej wizji podróży do odkrytego niedawno układu planetarnego TRAPPIST-1 oraz procesu jego poznawania. Długość pracy: maksymalnie 10000 znaków (bez spacji). Praca powinna być dostarczona wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez wysłanie na adres konkurs@scienceinprogress.pl.

Część plastyczna
W części plastycznej uczestnicy wykonują pracę dowolną techniką, przedstawiającą jak ich zdaniem wyglądają planety
w układzie TRAPPIST-1. Gotowe prace należy składać u p. Marcina Włodarczaka.

Prace oraz opowiadania oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Autorzy dwóch najlepszych prac z każdej części będą mieli możliwość uczestniczenia wraz z Uczniami Liceum w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM, które odbędę się w czerwcu br.

Ostateczny termin składania prac – 15 maja 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2017 r.

Zamieszczono: 16 marca 2017 r.


Konkurs dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców „Nauczyciele i Rodzice piszą, Uczniowie ilustrują”

W ramach promocji czytelnictwa proponujemy niecodzienny konkurs, którego uczestnikami będą uczniowie ,nauczyciele i rodzice. Proponujemy, aby chętni nauczyciele i rodzice napisali teksty, a uczniowie stworzyli do nich ilustracje, Zebrane teksty i rysunki zostałyby zebrane i opublikowane w formie książki. Fundusze zebrane ze sprzedaży tej publikacji pozwoliłyby zakupić nowe książki do Biblioteki szkolnej m.in. zaproponowane przez czytelników w ramach akcji „Marzenia czytelnika”.

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności twórczych.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich oraz plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności, do działań dla dobra wspólnego.
 • Integracja społeczności szkolnej.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie oraz nauczycieli naszej Szkoły i rodziców naszych uczniów.

  Część regulaminu dotycząca prac literackich:
 3. Nauczyciele i rodzice biorący udział w konkursie piszą tekst (należy nadać tytuł) prozą w dowolnej konwencji (realistycznej lub fantazy), który będzie zainspirowany zestawem kilku kreatywnych kart kamishibai zaproponowanym przez organizatora konkursu (karty przedstawiają ilustracje, które powinny zainspirować piszącego np. jeśli karta przedstawia rysunek wachlarza czy telefonu, bądź walizki, to należy ten przedmiot wprowadzić do opowiadania). Zestaw kart będzie zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników konkursu. Należy wykorzystać przynajmniej4 z 6 proponowanych obrazków.
 4. Objętość pracy powinna ograniczyć się do 2 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
 5. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.
 6. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt. 3).
 7. Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem.
 8. Ostateczny termin składania prac to 10.04.2017 r. w formie wydruku w bibliotece szkolnej oraz w formie elektronicznej na adres: iwona.tomaszewska@kcek.pl.
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac w formie publikacji książkowej.

  Część regulaminu dotycząca prac ilustratorskich:
 10. Uczniowie wykonują ilustracje do wybranego tekstu literackiego opublikowanego na stronie internetowej szkoły od 24.04.2017 r.
 11. Uczestnicy wykonują ilustrację do 1 wybranego utworu.
 12. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane:
  - techniką – rysunek,
  - kolorowe lub czarno–białe,
  - wymiary pracy: A4.
 13. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z treścią wybranego tekstu literackiego, walory plastyczne i oryginalność pracy.
 14. Prace powinny być opisane:
  - imię, nazwisko, klasa,
  - tytuł wybranego tekstu literackiego.
 15. Ostateczny termin składania prac to 8.05.2017 r. w Bibliotece szkolnej
 16. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac w formie publikacji książkowej.
 17. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Oto proponowany zestaw kart dla nauczycieli i rodziców do pracy literackiej:

Zamieszczono: 13 marca 2017 r.


Quiz historyczny  „Żołnierze Niezłomni – zachowali się jak trzeba” - wyniki

Quiz historyczny  „Żołnierze Niezłomni – zachowali się jak trzeba.” odbył się 28.02.2017 r. w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie krótkiego testu z zadaniami zamkniętymi dotyczącymi postaci żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy podjęli nierówną walkę o niepodległą Polskę. Wystarczyło przeczytać, zapamiętać i rozwiązać zadania. Informacje potrzebne do rozwiązania testu znajdowały się na tablicy obok Biblioteki – Przystanek Historia. Uczestnicy poradzili sobie bardzo dobrze. Najlepiej test rozwiązał Radek Adamczyk z kl. I a LO, wyrównaną rywalizację podjęli uczniowie z kl. III a SP: Wojciech Porębiak, Janek Projs, Franek Wiśniewski i Grzesiu Słomiński. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Zapraszam do kolejnych quizów historycznych, bo warto wiedzieć więcej!

 

Zamieszczono: 6 marca 2017 r.


Quiz historyczny „Żołnierze Niezłomni – zachowali się jak trzeba.”

Wszyscy chętni uczniowie, którzy zapoznają się z materiałami z tablicy „Przystanek historia” (obok wejścia do Biblioteki szkolnej) mogą wziąć udział w quizie historycznym. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie krótkiego testu z zadaniami zamkniętymi dotyczącymi postaci żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy podjęli nierówną walkę o niepodległą Polskę. Wystarczy przeczytać, zapamiętać i rozwiązać zadania. Quiz odbędzie się 28.02.2017 r. w czasie przerwy śniadaniowej, g. 9.35 w Bibliotece szkolnej w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszam, bo warto wiedzieć więcej ;)

Zamieszczono: 22 lutego 2017 r.


III Konkurs Poezji o tematyce miłosnej „Ty mnie na wyspy szczęśliwe zabierz” został rozstrzygnięty

Jego celem było: rozwijanie umiejętności literackich, kształcenie umiejętności wyrażania myśli, uczuć w formie poetyckiej, odkrywanie i promowanie talentów literackich. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III Gimnazjum oraz I - III LO, a organizowała go Biblioteka szkolna. Do konkursu można było zgłosić 1 lub 2 wiersze o tematyce miłosnej. Jury powołane przez organizatora oceniało zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.

Wyniki tegorocznego konkursu:
I nagroda: Wiktoria Koluch kl. III a gim.

Gratulujemy!

Miłość
to
oddychanie dymem
nagie oczy samotności
dotyk delikatnej skóry
sen o twoich włosach
wyrwana z nadmiaru
uczuć
otwieram oczy
naiwna, nieśmiała
nadzieja
zaczęła znikać w oka mgnieniu.
*
Miłość
pragnienie
bliskości
czułości
ale
i mądrości
Ty i Ja
to nierozłączne
serca dwa
przeplecione
zachwytem
i
obcością.

Zamieszczono: 22 lutego 2017 r.


Dzień Kobiet z Biblioteką szkolną

Zapraszam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w działaniach zorganizowanych w Bibliotece szkolnej z okazji Dnia Kobiet. Oto propozycje:

 1. Konkurs plastyczny: „Jej portret-ulubiona bohaterka literacka” dla uczniów klas 1 - 3.
  Przez cały tydzień od 1 do 7 marca 2017 r. chętni będą mogli przyjść do Biblioteki i stworzyć rysunek przedstawiający ulubioną bohaterkę literacką. Jeśli komuś zabraknie czasu, będzie mógł pracę zostawić i dokończyć kolejnego dnia. Dla wszystkich uczestników drobne upominki, dla laureatów nagroda - niespodzianka.
 2. Konkurs wiedzy o Ani z Zielonego Wzgórza: „Ania Shirley? Znam bardzo dobrze!” dla uczniów klas 4 – 6.
  8.03.2017 r. w czasie przerwy śniadaniowej o g. 9.35 będzie można rozwiązać quiz dotyczący tej dziecięcej bohaterki literackiej. Dla wszystkich uczestników konkursu drobne upominki, a dla laureatów „ciasto marchewkowe”.
 3. Quiz językowy z kobietą w tle: „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle” dla uczniów gimnazjum i LO.
  8.03.2017 r. w czasie przerwy obiadowej o g. 13.20 będzie można wziąć udział w ekspresowym quizie językowym, w którym należy się wykazać znajomością związków frazeologicznych i przysłów związanych z kobietą. Dla wszystkich drobne upominki, a dla laureatów, nagroda - niespodzianka.

Zapraszam serdecznie!

Zamieszczono: 21 lutego 2017 r.


III Konkurs Literacki „Nasz początek - reszta Twoja” zakończony

III Konkurs Literacki „Nasz początek – reszta Twoja” zakończony. Na wyróżnienia zasłużyły opowiadania Katarzyny Popek z kl. I b Gim. oraz Marysi Bzowy z kl. IV b SP. Gratulujemy udziału wszystkim uczestnikom oraz wyróżnionym uczennicom. Dyplomy i nagrody zostaną wkrótce wręczone w Bibliotece szkolnej.

Książka

Zamieszczono: 25 stycznia 2017 r.


Konkurs Literacki „Ty mnie na wyspy szczęśliwe zabierz”

III konkurs poezji o tematyce miłosnej

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności literackich.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania myśli, uczuć w formie poetyckiej 
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I –III Gimnazjum oraz I-III LO.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.
 3. Do konkursu można zgłosić 1 lub 2 wiersze o tematyce miłosnej.
 4. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.
 5. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt.3)
 6. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa oraz dostarczone w formie elektronicznej (biblioteka@kcek.pl) oraz w formie
 7. wydruku komputerowego.
 8. Ostateczny termin składania prac to 13.02.2017 r.- p. Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły.

Zamieszczono: 9 stycznia 2017 r.


III Konkurs Literacki „Nasz początek – reszta Twoja” rozstrzygnięty

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia, odkrywanie i promowanie talentów literackich oraz promocja czytelnictwa. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I –III Gimnazjum . Do konkursu można było zgłaszać opowiadania napisane prozą w dowolnej konwencji (realistycznej lub fantazy), które będą tekstem zainspirowanym zestawem kilku kreatywnych kart kamishibai zaproponowanym przez organizatora konkursu.(karty przedstawiają ilustracje, które powinny zainspirować piszącego np. jeśli karta przedstawia rysunek wachlarza czy telefonu, bądź walizki, to należy ten przedmiot wprowadzić do opowiadania). Pierwszy zestaw kart był zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników konkursu ze szkoły podstawowe, drugi dla uczniów gimnazjum.

W tegorocznej edycji konkursu na wyróżnienia zasłużyły opowiadania Katarzyny Popek z kl. I b Gim. oraz Marysi Bzowy z kl. IV b SP. Gratulujemy udziału wszystkim uczestnikom oraz wyróżnionym uczennicom talentu, i zaangażowania.

Zamieszczono: 21 stycznia 2017 r.


III Konkurs Literacki „Nasz początek – reszta Twoja”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I –III Gimnazjum.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.
 3. Do konkursu można zgłaszać opowiadania napisane prozą w dowolnej konwencji (realistycznej lub fantazy), które będą tekstem zainspirowanym zestawem kilku kreatywnych kart kamishibai zaproponowanym przez organizatora konkursu (karty przedstawiają ilustracje, które powinny zainspirować piszącego np. jeśli karta przedstawia rysunek wachlarza czy telefonu, bądź walizki, to należy ten przedmiot wprowadzić do opowiadania). Pierwszy zestaw kart będzie zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników konkursu ze szkoły podstawowe, drugi dla uczniów gimnazjum.
 4. Objętość pracy powinna ograniczyć się do 2 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
 5. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.
 6. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt. 3).
 7. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 8. Ostateczny termin składania prac to 5.01.2017 r., p. Iwona Tomaszewska(Biblioteka).
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły.

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Oto proponowany zestaw kart:

Szkoła podstawowa

Karty SP

Gimnazjum

Karty GIM

Zamieszczono: 4 grudnia 2016 r.


Konkurs na artykuł o tematyce naukowej

Samorząd uczniowski Liceum wraz z ScienceInProgress.pl, ogłaszają konkurs skierowany do Uczniów gimnazjum, na artykuł o tematyce naukowej.

Wymagania dotyczące pracy:

 • Pracę należy napisać samodzielnie.
 • Artykuł powinien opisywać wybrane odkrycie, badania lub zjawisko, mające miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, w jednej z poniższych dziedzin:
  • astronomia,
  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • matematyka.
 • Długość pracy: maksymalnie 7000 znaków (bez spacji).
 • Artykuł powinien zawierać tytuł oraz maksymalnie kilkuzdaniowy abstrakt.
 • W pracy koniecznie znaleźć się musi bibliografia (nie wlicza się do długości pracy).
 • Tekst można zaopatrzyć w rysunki, tabele, wykresy, itp.
 • Artykuł musi zawierać ustosunkowanie się autora do opisywanego tematu (np. potencjalne zastosowanie opisywanych odkryć, celowość badań, itp.).
 • Praca powinna być dostarczona wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez wysłanie na adres konkurs@scienceinprogress.pl.

Ostateczny termin przesyłania prac to 3 czerwca 2016 r.

Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.

Ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. Prace nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie kcek.pl. Zwycięzca konkursu będzie miał możliwość uczestniczenia, wraz z uczniami liceum, w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM, które odbędą się 8 czerwca 2016 r.

Zachęcamy do udziału!
Organizatorzy

Zamieszczono: 15 maja 2016 r.


Masz coś do czytania? Nie, czytanie jest SPOKO! Konkurs plastyczno – filmowy – promujący czytelnictwo

Cele:

 • Zapoznanie się uczniów z zasadami budowy plakatu reklamowego.
 • Wykorzystanie współczesnych technik komunikowania się.
 • Kształcenie postawy szacunku dla książki i czytania.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych, filmowych.
 • Kształcenie postawy współodpowiedzialności za dobro wspólne.
 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej.
 • Wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne wykonane w technikach płaskich:
  • rysunek w kolorze - kredki ołówkowe, pastele tłuste lub suche - utrwalone, rysunek czarno – biały w ołówku lub wykonane w technice węgla rysunkowego - utrwalone,
  • malarstwo (akwarele, akryle, farby plakatowe),
  • kolaż (połączenie wyżej wymienionych technik z elementami wydruku gazet, suszonych roślin, tkanin itp., do tej techniki należy użyć mocnego kleju).
 3. Pracepowinny w formacie A3 lub A2.
 4. Oceniane będą tylko prace plastyczne wykonane indywidualnie,
 5. Do konkursu można zgłaszać również krótkie filmy wykonane tradycyjną kamerą lub telefonem komórkowym czas max 3 min., rozdzielczość 800x600. Oceniane będą prace wykonane indywidualnie lub w zespole (maksymalnie 2 osoby).
 6. Prace konkursowe (plastyczne i filmiki) powinny dotyczyć tematu –promocja czytelnictwa i wykorzystać hasło konkursowe; ” Masz coś do czytania? Nie, czytanie jest SPOKO!” lub „” Masz coś do czytania? Nie, czytanie jest OK!”.
 7. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • czytelnością przekazu,
  • estetyką i jakością wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 8. Praca powinna być opisana, należy podać następujące informacje:
  • imię i nazwisko
  • klasa i szkoła
 9. Ostateczny termin składania prac to 20.05.2016 r. (p. Katarzyna Stachowska – Mendyka lub p. Iwona Tomaszewska/Biblioteka Szkolna).

Zamieszczono: 1 maja 2016 r.


II konkurs poezji o tematyce miłosnej „Ty mnie na wyspy szczęśliwe zabierz” został rozstrzygnięty

Jego celem było: rozwijanie umiejętności literackich, kształcenie umiejętności wyrażania myśli, uczuć w formie poetyckiej, odkrywanie i promowanie talentów literackich.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I –III Gimnazjum oraz I-III LO, a organizowała go Biblioteka Szkolna. Do konkursu można było zgłosić 1 lub 2 wiersze o tematyce miłosnej.

Jury powołane przez organizatora oceniało zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.

Wyniki tegorocznego konkursu:
I nagroda: Zuzanna Pluta kl. I b gim.
Wyróżnienia:
Monika Murawka kl. III b gim.
Sylwia Szymańska kl. III b gim.

Gratulujemy!

Wyróżnione teksty

Zamieszczono: 13 lutego 2016 r.


Konkurs Literacki „Ty mnie na wyspy szczęśliwe zabierz”

II konkurs poezji o tematyce miłosnej

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności literackich.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania myśli, uczuć w formie poetyckiej.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I –III Gimnazjum oraz I-III LO.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.
 3. Do konkursu można zgłosić 1 lub 2 wiersze o tematyce miłosnej.
 4. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.
 5. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt.3).
 6. Prace powinny być:
  • opisane: imię, nazwisko, klasa.
  • dostarczone w formie elektronicznej (biblioteka@kcek.pl) oraz w formie wydruku komputerowego.
 7. Ostateczny termin składania prac to 5.02.2015 r., p. Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej „Notes”.

Zamieszczono: 8 stycznia 2016 r.


Konkurs „Nasz początek – reszta Twoja” zakończony

II Konkurs Literacki „Nasz początek – reszta Twoja” zakończony. Jury konkursu oceniło zgłoszone prace, nie przyznało jednak głównej nagrody ani w kategorii szkoły podstawowej, ani gimnazjum. Na wyróżnienia zasłużyły teksty Sylwii Szymańskiej z kl. III b Gim. oraz Marysi Andrzejczak z kl. V b SP. Gratulujemy udziału wszystkim uczestnikom oraz wyróżnionym uczennicom. Dyplomy i nagrody zostaną wkrótce wręczone w Bibliotece szkolnej.

Zdjęcia

Zamieszczono: 15 grudnia 2015 r.


II Konkurs Literacki „Nasz początek – reszta Twoja”

Cele:
• Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
• Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
• Odkrywanie i promowanie talentów literackich.
• Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I –III Gimnazjum.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.
 3. Do konkursu można zgłaszać opowiadania napisane prozą w dowolnej konwencji (realistycznej lub fantazy), które będą rozwinięciem tekstu początkowego zaproponowanego przez organizatora konkursu. Ten sam tekst początkowy będzie zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników konkursu.
 4. Objętość pracy powinna ograniczyć się (nie wliczając tekstu początkowego) do 2 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
 5. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.
 6. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt.3)
 7. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 8. Ostateczny termin składania prac to 30.11.2015 r. do p. Iwony Tomaszewskiej (Biblioteka).
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły.

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Oto początek opowieści:
Statek wyłonił się zza horyzontu. Słońce oświetlało białe, mocno spłowiałe i podniszczone żagle wysłużonej „łajby”, jak szorstko i jednocześnie czule mówili o niej kapitan Parker i jego marynarze. Kilku z nich było na pokładzie. Każdy na pomarszczonej, wysmaganej wiatrem morskim twarzy, miał wypisaną historię pełnego przygód życia. Żylaste dłonie trzymały niejedną linę, zgrubiałe podeszwy stóp dreptały po niejednym pokładzie, przygarbione plecy wniosły niejeden ładunek. Co chwila spod krzaczastych brwi rzucali krótkie, ostre, ale pełne tęsknoty spojrzenia. Spoglądali ku zachodowi i pomarańczowej kuli słońca częściowo schowanej w wodach oceanu. Kapitan Parker od wielu dni nie schodził z mostka. W jego spojrzeniu była nie tylko tęsknota, ale smutek przemieszany z lękiem, który u tego starego wilka morskiego pojawił się pierwszy raz w życiu…

Zamieszczono: 9 listopada 2015 r.


Konkurs Świat Brył

Wyniki Konkursu Świat Brył:

Gimnazjum
1 MIEJSCE - Marianna Graczyk klasa 3a

Szkoła podstawowa
1 MIEJSCE – Antonina Fornalik kl. 6a
2 MIEJSCE - Piotr Adamczyk kl. 4b
oraz Antonia Mendyka kl. 4b
3 MIEJSCE – Maria Lewandowska kl. 6a
Wyróżnienia:
Nikola Więcek kl. 4b
Tytus Walterowicz kl. 4a
Hubert Dąbrowski kl. 6a

Zamieszczono: 14 czerwca 2015 r.


Konkurs Literacki „Ty mnie na wyspy szczęśliwe zabierz”

Konkurs poezji o tematyce miłosnej.

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności literackich.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania myśli, uczuć w formie poetyckiej.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I –III Gimnazjum oraz I-II LO.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.
 3. Do konkursu można zgłosić 1 lub 2 wiersze o tematyce miłosnej.
 4. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.
 5. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt.3)
 6. Prace powinny być opisane:
  - imię, nazwisko, klasa,
  - dostarczone w formie elektronicznej (biblioteka@kcek.pl) oraz w formie wydruku komputerowego.
 7. Ostateczny termin składania prac to 6.02.2015 r. u p. Iwona Tomaszewska(Biblioteka).
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej „Notes”.

Zamieszczono: 15 stycznia 2015 r.


Konkurs Literacki „Nasz początek – reszta Twoja”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej oraz I - III Gimnazjum .

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna.

3. Do konkursu można zgłaszać opowiadania napisane prozą, które będą rozwinięciem tekstu początkowego zaproponowanego przez organizatora konkursu. Ten sam tekst początkowy będzie zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników konkursu.

4. Objętość pracy powinna ograniczyć się (nie wliczając tekstu początkowego) do 2 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.

5. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.

6. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt.3)

7. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.

8. Ostateczny termin składania prac to 19.12.2014 r. do p. Iwony Tomaszewskiej (Biblioteka).

9. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły .

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Oto początek opowieści:

Pewnego deszczowego poranka na, sennym o tej porze dnia, szkolnym korytarzu pojawił się szczupły , wysoki chłopak. Ciemna grzywka zasłaniała nieco duże brązowe oczy. Szedł powoli lekko pochylony pod ciężarem plecaka zarzuconego na jedno ramię .Nagle zatrzymał się i spojrzał uważnie prosto przed siebie...

Zamieszczono: 25 listopada 2014 r.


Regulamin IV Konkursu Moja Rodzina w Szopce Betlejemskiej

Zbliża się okres adwentu, który przygotowuje nas do bardzo rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Jednym z elementów świątecznego domu jest Szopka Betlejemska. W tym roku chcemy zaprosić uczniów naszej szkoły wraz z rodzinami, do wzięcia udziału w konkursie, który łączy tradycję wspólnego tworzenia Szopki Betlejemskiej z wykonaniem portretu rodzinnego.
Koordynatorki: Iwona Tomaszewska, Katarzyna Stachowska-Mendyka

Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni u dzieci,
- krzewienie tradycji religijnych,
- wzmacnianie pozytywnych relacji: rodzic-dziecko-szkoła,
- popularyzacja tematyki rodzinnej,
- pogłębianie znajomości Pisma Świętego.

Założenia organizacyjne:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy przedstawiającej Szopkę Betlejemską z tradycyjnymi postaciami (najważniejsza jest Święta Rodzina- Dzieciątko Jezus, Maria i święty Józef) i wokół portret rodziny ucznia, autora pracy.

Jak w każdej rodzinie - obecni mogą być dziadkowie, rodzice, rodzeństwo- dzieci starsze, młodsze i te całkiem malutkie oraz postać samego autora pracy. Wyobraźcie sobie, że wszyscy przyszliście oddać hołd Dzieciątku jak Trzej Królowie i ogrzać się Miłością Jezusa, jak pastuszkowie.

Do każdej pracy należy dołączyć fragment z Pisma Świętego dotyczący tematyki rodziny, małżeństwa, dzieci.

Praca może mieć formę przestrzenną- maksymalnie do 50 cm3 lub płaską- wówczas format pracy powinien być nie mniejszy niż A3 ale nie może przekraczać 100x70 cm.

Praca może być stworzona przy użyciu materiałów naturalnych, tj. drewno, słoma, glina, papier, tektura, filc, gips, tkanina, masa solna, lub innych. Nie można używać gotowych fabrycznie figurek.

Prace płaskie powinny być wykonane w jednej z następujących technik: malarstwo, witraż papierowy, grafika, rysunek lub kolaż.

Szopki oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
klasy I-III SP
klasa IV-VI SP
klasa I-III GIM
klasy I-II LO
rodzeństwa uczące się w SP, gimnazjum i liceum.

Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy składać do dnia 08.12.2014 r. Rozstrzygnięcie, ogłoszenie werdyktu nastąpi przed 19.12.2014 r. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie szkolnej; po wystawie będzie można odebrać swoją pracę.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Zamieszczono: 24 listopada 2014 r.


Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

W dniu 6 czerwca 2014 r. odbył się w naszej szkole IV Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Udział wzięli uczniowie klas gimnazjalnych. Celem konkursu była popularyzacja kultury, historii, geografii oraz ogólnej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Wyniki są następujące:
I miejsce: Dorota Kaczmarek kl. IIIC
II miejsce: Kinga Kozielczak kl. IIIB
III miejsce: Jan Kalarus kl. IIIB oraz Monika Murawka kl. IB
Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział, a zwycięzcom gratuluję!

Kamila Silbernagel

Zamieszczono: 10 czerwca 2014 r.


Konkurs Multimedialny "My Dream Place To Go"

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI, gimnazjum oraz liceum. Założeniem konkursu jest zaprezenowanie wybranego kraju poprzez pokaz multimedialny oraz ustną prezentację w języku angielskim.
W prezentacji musi być uwzględnionych przynajmniej 6 elemntów:
-położenie geograficzne
-zwyczaje
-kuchnia
-muzyka
-religia
-sławne postaci
-najważniejsze budynki historyczne
-dorobek kulturalny
-stroje ludowe
-tło historyczne

Prezentacja powinna mieć minimum 15 slajdów ale, nie więcej niż 20. Na każdym slajdzie nie powinno być więcej niż 3 zdania. Prezentacja może być przedstawiona przez max 2 osoby.
Oceniane będzie dobór programu do prezentacji multimedialnej (wykorzytanie najnowszych programów np. Prezi oraz estetyka wykonania i kreatywność) oraz ustna wypowiedz uczestników w języku angielskim (samodzielność wypowiedzi, płynność, wymowa, poprawność gramatyczna, walory artystyczne).
Czas zgłaszania do konkursu to 30 maja do Pani Agnieszki Juniewicz (proszę zgłaszać się z gotową prezentacją na pen drive). Roztrzygnięcie konkursu 3 czerwca.

Zamieszczono: 28 maja 2014 r.


Szkolny Wiosenny Konkurs Recytatorski

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 SP, gimnazjum i liceum.
 2. Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 4-6 SP i gimnazjum połączone z liceum.
 3. Każdy uczeń przygotowuje recytację jednego wiersza w języku angielskim, niemieckim lub włoskim.
 4. Wiersze powinny być o tematyce miłosnej, kobiecej lub związanej z wiosenną przyrodą.
 5. Każdy uczestnik w dniu konkursu przynosi ze sobą swój wiersz w trzech kopiach.
 6. Chętni powinni się zgłaszać do swoich nauczycieli języka obcego do 10 kwietnia.
 7. Konkurs odbędzie się na początku maja 2014.

Agnieszka Kwiręg

Zamieszczono: 30 marca 2014 r.


Szkolny Konkurs na logo „Noc Nauki”

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VI), gimnazjum oraz liceum.

Wszyscy uczniowie mają za zadanie wykonać logo przedstawiające napis „NOC NAUKI”.

Logo można wykonać dowolną techniką. Możliwe jest również wykonanie pracy na komputerze w formie elektronicznej. Preferowane formaty to SVG, CDR lub inne charakterystyczne dla grafiki wektorowej.

Termin oddawania prac do p. Marcina Włodarczaka:
15 kwietnia 2014 r.

Nauczyciele przeprowadzający konkurs: p. Marcin Włodarczak, p. Kacper Knyspel.

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
> p. Kacper Knyspel
> p. Katarzyna Stachowska-Mendyka
> p. Marcin Włodarczak
> p. Grzegorz Pierzchalski

Kryteria oceniania:
> trudność wykonanych prac, precyzja, dokładność, staranność,
> czystość wykonanej pracy, walory artystyczne, estetyczne.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody!
Prace konkursowe uczniowie wykonują indywidualnie.
Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Zamieszczono: 15 marca 2014 r.


Szkolny Konkurs Matematyczny „Świat Brył”

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VI) oraz gimnazjum wykonując zadanie określone dla swojej grupy wiekowej.

♣ Uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VI) mają za zadanie wykonać z gotowych opakowań w kształcie różnych brył geometrycznych projekt np. zabawki, budynku, pojazdu, przedmiotu lub jakiejkolwiek formy abstrakcyjnej. Praca powinna być starannie pomalowana, oklejona kolorowym papierem itp.

♣ Uczniowie gimnazjum mają za zadanie wykonać z różnych brył geometrycznych (graniastosłupów, ostrosłupów, brył obrotowych, wielościanów) wykonanych samodzielnie z papieru projekt np. zabawki, budynku, pojazdu, przedmiotu lub jakiejkolwiek formy abstrakcyjnej.

Termin oddawania prac do nauczycieli prowadzących to:
11 kwietnia 2014 r.

Nauczyciele przeprowadzający konkurs: p. Ewa Dogondke, p. Kacper Knyspel, p. Katarzyna Fabisiak.

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
♣ p. Dyrektor Maria Podzerek
♣ p. Katarzyna Stachowska-Mendyka
♣ p. Ewa Dogondke
♣ p. Kacper Knyspel
♣ p. Katarzyna Fabisiak

Kryteria oceniania:
♣ trudność wykonanych prac oraz brył, precyzja, dokładność, staranność,
♣ czystość wykonanej pracy, walory artystyczne, estetyczne.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody!
Prace konkursowe uczniowie wykonują indywidualnie.
Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Zamieszczono: 15 marca 2014 r.


VI Konkurs Recytacji Poezji Religijnej

To już szóste nasze spotkanie z poezją religijną. Od samego początku Konkurs ten dedykowany jest papieżowi Janowi Pawłowi II.

Kiedy zaczynaliśmy w roku 2007, czekaliśmy razem z papieżem Benedyktem XVI na beatyfikację naszego wielkiego Rodaka. Teraz cieszymy się decyzją papieża Franciszka i czekamy na kanonizację, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku. Zapraszamy tych wszystkich, którzy uczestniczyli już w Konkursie i tych, którzy odkryli ostatnio talent do recytacji. Za nami już piękne przeżycia Dnia Papieskiego (13 X), 22 października było liturgiczne wspomnienie Błogosławionego, a 4 listopada imieniny Jana Pawła II – Karola Wojtyły. Myślę, że pięknym uwieńczeniem tych dni będzie nasz Konkurs.

Drodzy Nauczyciele, to dzięki Waszej życzliwości, Waszemu ogromnemu zaangażowaniu możemy się spotkać. Już teraz bardzo Wam dziękuję za włączenie się w to dzieło.

Jestem przekonany o tym, że błogosławiony Jan Paweł II będzie Was wspierał w codziennym życiu oraz w pracy zawodowej.

Szczegółowe informacje w regulaminie dostępnym poniżej.

Wojciech Szolek

14 listopada 2013r.
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Jana Pawła II w Śremie, godz. 9.00

Regulamin

Karta zgłoszeniowa (pdf)

Karta zgłoszeniowa (doc)

Wsparcie i współpraca