Piątek, 23 lutego 2024

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Liceum >

To jest nieaktualna wersja strony. Aby zobaczyć aktualne informacje, przejdź na kcek.pl

Rekrutacja 2020/2021

Dokumenty rekrutacyjne - kwestionariusz, regulamin rekrutacji

Elektroniczny system rekrutacji

Terminarz rekrutacji do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie na rok szkolny 2020/2021

Daty

Zadania – czynności

15 czerwca
do 10 lipca 
2020
do godz. 15.00

 

 

Szkoła przyjmuje dokumenty kandydatów do klas pierwszych LO (wniosek wypełniamy wyłącznie elektronicznie w systemie naboru https://powiatsremski.edu.com.pl/kandydat/app/ wniosek należy wydrukować i podpisać, zachować wydruk)

od 26 czerwca
do 10 lipca 2020
do godz.15.00

 

Kandydat do LO dostarcza:

  • świadectwo ukończenia szkoły lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły
  • skan świadectwa wysyłamy mailem na sekretariat@kcek.pl
  • oceny i osiągnięcia uzupełnia kandydat w systemie naboru

od 31 lipca
do 4 sierpnia 2020
godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o wyniki egzaminu ósmoklasisty (lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), uczeń może dostarczyć do szkoły wydruk wniosku z systemu naboru, wyniki egzaminu i pozostałe wymagane w regulaminie dokumenty lub przesłać mailowo na sekretariat@kcek.pl

12 sierpnia 2020
godz. 10.00

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LICEUM

13 – 18 sierpnia 2020
do godz. 15.00

Kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

19 sierpnia 2020
godz. 10.00

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

19 sierpnia 2020 godz.15.00

Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

do 22 sierpnia 2020

Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

do 3 dni od otrzymania odmowy

Możliwość odwołania się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej



Rekrutacja LO

Wsparcie i współpraca